Tajlandia/Malezja

1
Rejs nr: T1/11/19

Bangkok -Phuket - Ko Pa Nak -  Hong - James Bond - Krabi -

Ko Lanta - Ko Muk - Ko Rok - Phi Phi- Koh Khai Nok -

Koh Khai Nai - Phuket

             Tajlandia / Phuket 
              rejs luksusowym katamaranem 

Termin : 15.11.2019 - 24.11.2019

1360Eu(10dni)
Sanoa47_0444-770x410.jpg
4 wolne miejsca